2 Ocak 2014

Makrosum E-Fatura Sistemi Başladı

Makrosum E-Fatura Sistemi Başladı

Bursa Mikro E-Fatura Sistemi

04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar ile,

06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar,

01.09.2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurmak ve 31.12.2013 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Söz konusu mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları esas alınarak elektronik fatura uygulamasına dahil olacaklardır.

Bu kapsama giren müşterilerimizin ticari hesaplarını takip ettikleri muhasebe programlarından LOGO VEGA MİKRO için hangi yöntemle entegrasyon yapacaklarını, ve bu entegrasyonun en ekonomik ve en efektif çözüm yolu konusunda yardımcı oluyoruz.

e-Fatura tasarım ve gerektiğinde kullanıcı tanımlı alanların e-fatura üzerinde yer almasını sağlıyoruz.

Paylaş :Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn